Thiết bị inox cho hệ thống khu kho bảo quản và bếp nấu chính của 3sạch Food.

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người Inox Hùng Cường tin rằng sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.