10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam – Inox Hùng Cường

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người Hùng Cường tin rằng sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.