Chương trình hiến máu nhân đạo của cán bộ nhân viên Inox Hùng Cường tháng 04/2021

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người Inox Hùng Cường tin rằng sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.